រដ្ឋបាលខេត្តកណ្តាល បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបញ្ចប់ការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃភូមិសាស្ត្រឃុំស្វាយជ្រុំ និងភូមិអណ្តូង ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល

ខេត្តកណ្តាល​៖ នាថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ រដ្ឋ​បាលខេត្តកណ្តាល បានចេញសេចក្តីសម្រេច ស្តីពី ការបញ្ចប់ការអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ផ្នែកខ្លះនៃភូមិសាស្ត្រឃុំស្វាយជ្រុំ និងភូមិអណ្តូង ឃុំបែកចាន ស្រុកអង្គស្នួល ខេត្តកណ្តាល ដែលបានកំណត់ជា”តំបន់លឿង”ចាប់ពីថ្ងៃទី៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២១នេះតទៅ។