មន្ទីរសាធារណៈការ ខេត្តកណ្តាល ប្រកាសផ្អាកចរាចរណ៍ រថយន្តដឹកខ្សាច់ និងរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិ លេខ២១A ខណៈកំពុងធ្វើការជួសជុលចាក់កៅស៊ូ រយៈពេល១សប្តាហ៍

ខេត្តកណ្តាល ៖ នាថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ មន្ទីរសាធារណៈការ ខេត្តកណ្តាល ប្រកាសផ្អាកចរាចរណ៍ រថយន្តដឹកខ្សាច់ និងរថយន្តដឹកទំនិញធុនធ្ងន់ នៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិ លេខ២១A ខណៈកំពុងធ្វើការជួសជុលចាក់កៅស៊ូ រយៈពេល១សប្តាហ៍។